. . .

Home

Shell Malaysia Scholarship Programme

Perhatian kepada batch Genofex 1317 (SPM 2017). Jika anda berminat, anda boleh cuba memohon. http://www.shell.com.my/careers/students-and-graduates/scholarships.html Since its inception, the Shell Malaysia Scholarship Programme has benefitted more than 1500 students in pursuing their educational aspirations and provided a unique entrance into the energy industry. A scholarship with Shell Malaysia opens a world of possibilities including opportunity […]

Lawatan Penanda Arasan & Jaringan ICT SMSTJ-SMSKB

Kuala Pilah, 26 Januari 2018, Jumaat, SMSKB telah membuat lawatan penanda aras ke SMSTJ pada 26 Januari 2018 (Jumaat). Seramai 2 orang pentadbir (pengetua & pk1) dan 4 orang guru telah turut serta di dalam lawatan ini. Seterusnya pengetua menandatangani Sijil Jaringan Kerjasama ICT di dalam Program Perkongsian Pintar Pembestarian ICT di antara kedua-dua sekolah.